Rovigno-Rovinj 52210, piazza/Trg Matteotti, 13 - Tel. +385 52 811133 / 811412 - Fax +385 52 815786

Orari: da Lunedì a Venerdì 07.00-15.00 E-mail:info@crsrv.org

foto: Rječnik pravnih i administrativnih izraza na hrvatskom ili srpskom i talijanskom jeziku.

Rječnik pravnih i administrativnih izraza na hrvatskom ili srpskom i talijanskom jeziku.

di Dinko Mazzi

Rovinj-Rovigno

Rječnik pravnih i administrativnih izraza na hrvatskom ili srpskom i talijanskom jeziku.

indietro